Neatidėliotina informacija apsinuodijus

+370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

Visuomenės sveikatos centrams Informacijos apie būtinuosius priešnuodžius teikimas

Apsinuodijus per plaučius

Aplinkoje esantys nuodai gali būti pavojingi pačiam gelbstinčiajam (ypač kanalizacijos dujos). Jie gali sudaryti sprogų mišinį su oru (venkite jungti elektros prietaisus, degti ugnį).
Išneškite nukentėjusį iš toksinės aplinkos, o jie tai neįmanoma - pabandykite patalpą pravėdinti - atidarykite langus, duris   ir neatidėliodami kvieskite pagalbą.Jei būtina - dirbtinis kvėpavimas burna į burną kol atvyks greitoji pagalba (dėl pavojaus apsinuodyti stenkitės įkvėpti orą toliau nuo paciento).