Apsinuodijimų informacijos biuras nuo 2019 m. tapęs Valstybinės vaistų kontrolės tranybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos padaliniu, savo veiklą Lietuvoje sėkmingai vykdo jau nuo 2002 metų. Viena iš pagrindinių biuro veiklų yra telefoninės apsinuodijimų atvejų konsultacijos – jos teikiamos tiek visuomenei, tiek sveikatos priežiūros specialistams. Konsultacijas teikia klinikinės toksikologijos gydytojai. Apsinuodijimų informacijos biuras veikia visą parą, septynias dienas per savaitę, taip pat, švenčių dienomis.

Kita labai svarbi biuro funkcija – apsinuodijimų prevencija. Apsinuodijimų informacijos biuras rengia paskaitas ir seminarus apie įvairių amžiaus grupių apsinuodijimus, kaip reikėtų jų išvengti, taip pat, glaudžiai bendradarbiauja su kitomis institucijomis.