Šaltuoju metu laiku padaugėja apsinuodijimų dujomis. Prasidėjus šildymo sezonui didelį pavojų kelia anglies monoksidas, kitaip vadinamas smalkėmis.

 


Anglies monoksidas

Anglies monoksidas – tai bekvapės, beskonės, sunkesnės už orą dujos, susidarančios gaisro, degimo metu netvarkingose krosnyse, kartais net moderniuose dujiniuose katiluose, taip pat išsiskiria su automobilių išmetamosiomis dujomis. Gaisro dūmuose gali būti ir kitų nuodingų dujų (pvz.: ciano vandenilio, azoto oksidų, amoniako, fluoro, bromo vandenilio ir kt.)

Apsinuodijimo simptomai: galvos svaigimas, skausmas, pulsavimas smilkiniuose, ūžimas ausyse, padažnėjęs kvėpavimas, dusulys, pykinimas, vėmimas. Apsinuodijimui stiprėjant, žmogus pradeda nesusivokti aplinkoje, nebegali išeiti iš užterštos patalpos, gali prarasti sąmonę, oda ir gleivinės tampa ryškiai avietinės spalvos, vėliau įgauna mėlyną atspalvį.


Gamtinės dujos

Natūraliai susidaręs degiųjų dujų mišinys, naudojamas kaip kuras. Gamtinės dujos paprastai sudarytos iš metano (70–90 proc.), etano (0–20 proc.), propano (0–20 proc.), butano (0–20 proc.) ir kt.

Apsinuodijimo simptomai: galvos svaigimas, ūžimas ausyse, padažnėjęs kvėpavimas, dusulys, sujaudinimas, neramumas. Apsinuodijimui stiprėjant, žmogus pradeda nesusivokti aplinkoje, nebegali išeiti iš užterštos aplinkos, praranda sąmonę.


Pirma pagalba

Kuo greičiau atidarykite langus, nukentėjusįjį išveskite ar išneškite į gryną orą.

Jei apsinuodijusiojo sąmonės būklė blogėja, paguldykite jį stabiliai ant kairiojo šono, kad galėtų laisvai kvėpuoti, neužspringtų vemdamas.

Paskambinkite į Apsinuodijimų informacijos biurą ir pasikonsultuokite su specialistais dėl tolimesnės pagalbos.


Daugiau informacijos

Anglies monoksidas