Lietuvos klinikinės toksikologijos draugija (LTKD) įkurta 1990 m. siekiant apjungti klinikinės toksikologijos specialistus, gerinti apsinuodijusių pacientų gydymo kokybė, kelti specialistų kvalifikaciją toksikologijos srityje. LTKD reguliariai organizuoja mokslines – praktines konferencijas, seminarus, dalyvauja tarptautinėje veikloje, glaudžiai bendradarbiauja su kitomis mokslinėmis draugijomis, Apsinuodijimų informacijos biuru.

LKTD veiklos tikslai

Klinikinės toksikologijos plėtojimas ir vystymas Lietuvoje, ūminių ir lėtinių apsinuodijimų prevencijos, apsinuodijimų ir jų sukeltų sveikatos sutrikimų diagnostikos ir gydymo gerinimas

Įvairių specialybių gydytojų ir slaugos specialistų kompetencijos klinikinės toksikologijos srityje gerinimas, LKTD narių interesų atstovavimas

Lietuvos klinikinės toksikologijos draugija (turi paramos gavėjo statusą)

Juridinio asmens kodas 191764165
Atsiskaitomoji sąskaita AB Swedbank LT24 7300 0100 0054 5928

Adresas:  Šiltnamių g. 29, Vilnius
El.paštas: [email protected] arba [email protected]

Pirmininkė:
Laima Gruzdytė

Vicepirmininkė:
Jūratė Margerienė

Valdyba: 
Dr. Tomas Vilius Kajokas
Goda Cibulskienė
Gabija Dragelytė

LKTD įstatai (atsisiųsti)