Priešnuodžiai

Vadovaudamosi LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2004 m. birželio 28 d. Nr. V-468 “Dėl Būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir Priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo”, GMP ir ASP paslaugas teikiančios įstaigos informaciją apie turimas priešnuodžių atsargas kiekvienais metais iki vasario 1 d. turi pateikti interneto svetainėje www.apsinuodijau.lt. Jeigu įstaiga įsigyja papildomą priešnuodžių kiekį, informaciją apie tai ji turi pateikti interneto svetainėje www.apsinuodijau.lt per 5 darbo dienas nuo priešnuodžių įsigijimo.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) informuoja, kad nuo 2019-01-01 perėmė su apsinuodijimais susijusias funkcijas iš Ekstremalių sveikatai situacijų centro, o Apsinuodijimų informacijos biuras tapo Tarnybos struktūriniu padaliniu. Todėl nuo šiol vykdyti apsinuodijimų stebėsenos ir informavimo funkcijas Lietuvos Respublikoje atlieka Tarnyba įgyvendindama Tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-27, 9.10, 10.72, 10.73 ir 10.74 papunkčius.

Informaciją apie priešnuodžius teikite čia.

Pastebėjus duomenų bazės veikimo sutrikimų ar iškilus sunkumams teikiant informaciją, prašome apie iškilusios sunkumus rašyti el. paštu [email protected] arba skambinti tel. +3706 300 6787